Terminy

Home »  Terminy


Terminy kursów nauki jazdy kat. A, A1 w 2019 r.


21 maj

5 czerwiec

21 czerwiec

w przygotowaniu kolejne


Szkolenia na torze Motorsfera Track Day 2019

Szkolenia 1 i 2 poziomu trwają 4 h i odbywają się niezależnie tego samego dnia we Wrocławiu
Poziom 1 godz od 8.00 do 12.00 / Poziom 2 godz od 12.00 do 16.00

Szkolenie w Zielonej Górze trwa 7 h Poziom 3 godz. 8.30 do godz 16.00

POZIOM 1 i 2

2 czerwiec / Wrocław

16 czerwiec / Wrocław

8 września / Wrocław

POZIOM 3

20 maj / Zielona Góra

10 czerwiec / Zielona Góra


Szkolenia w górach Motorsfera Mountain Days

Terminy

w

przygotowaniu


Wyjazd w, Alpy 2019

Wyjazd: czerwiec

Powrót: czerwiec

Trasa: 2500 km

Limit: 400 km / 1 dzień

Nocleg: Czechy i Austria